Zentiva uudised

Zentiva

23 november 2018    /    Pressiteated

Zentiva ja PHOENIX alustavad strateegilist partnerlust Euroopas

PRAHA – 23. november 2018– Zentiva ja PHOENIX ühendasid sel nädalal oma jõud iga-aastasel partnerluse avakoosolekul, et alustada koostööd kahe Euroopa tervishoiuettevõtte vahel. 

 

“Me PHOENIXI kontsernis usume, et Zentiva on Euroopa tasandil suurepärane partner tänu tugevale pärandile, laiale geneeriliste ja käsimüügiravimite tootevalikule ja kohalolekule paljudel Euroopa turgudel,” ütleb Nemanja Jankovic, PHOENIXI kontserni partnerluse ja farmaatsiateenuste ning tarneallikate juht. 

 

Selle strateegilise partnerluse esimeste projektidega alustatakse teatud Kesk- ja Ida-Euoopa (CEE) turgudel. “Oleme PHOENIXIS kindlad, et Zentiva on õige partner edasimüügi- ja kaubandustegevuse jaoks. Loodame oma koostööd tulevikus veelgi laiendada, et veel rohkem turge sellest kasu saaksid,” ütleb Robert Storch, müügitulude juht, Zentiva Group.

 

Ettevõtted töötavad ärivõimaluste strateegilise partnerluse tasandil, et tagada Euroopas elavatele patsientidele parem juurdepääs Zentiva toodetele.

 

 

Teave PHOENIXI kontserni kohta www.phoenixgroup.eu 
PHOENIXI kontsern, kelle peakorter asub Mannheimis, on juhtiv farmaatsiatoodete turustaja Euroopas. 27 riigis tegutsev ettevõte hõlmab pea kogu Euroopat ning annab oma 36 000 töötajaga olulise panuse tervishoiuteenustesse. PHOENIXI kontserni visiooniks on olla parim integreeritud tervishoiuteenuste pakkuja kõikjal, kus ettevõte tegutseb. PHOENIXI kontsern peab ennast ühenduslüliks tootja ja patsiendi vahel. Meie teenusepakkumisest saavad kasu farmaatsiatoodete tootjad, apteegid, arstid, haiglad, haigekassad ja patsiendid kogu Euroopas. 

 

Oma Euroopa lisaväärtusega tootemargiga „PHOENIX All-in-One” pakume oma teenuseid farmaatsiaettevõtetele kõigis 27 riigis kogu väärtusahela ulatuses, alates tootmisest kuni müügini, mis loob rohkem tulu mitmes erinevas etapis. All-in-One muudab asjad lihtsamaks ning võimaldab tööstusharu partneritel keskenduda oma põhitegevusele. Teenuseportfell ulatub toodetest Kliiniliste uuringute varustuse teenused, Turupotentsiaali analüüs, Turulepääsuteenused, Tervishoiuteenuste logistika ja Juurdepääs kuni enam kui 16 000 apteegini ja apteekide kanali kaudu miljonite patsientideni Euroopas.

 

Teave Zentiva kohtawww.zentiva.com

Zentivas püüdleme selle poole, et juurdepääs tervishoiuteenustele  oleks õigus mitte privileeg. Rohkem kui kunagi varem vajavad inimesed paremat juurdepääsu tervishoiuteenustele. Praegused igapäevased lahendused, millest me kõik sõltume, on tõepoolest tervisliku eluviisi kõige olulisem alus.

 

Zentiva töötab Euroopas elavate inimeste jaoks. Koos tervishoiutöötajate, apteekrite ja tervishoiusüsteemi otsustajatega on meie sotsiaalkohustuseks hoida hinnad madalad ja parandada juurdepääsu tervishoiuteenustele.  Oma 2500 töötajaga kogu Euroopas ja kahe tootmisüksusega Prahas ja Bukarestis püüame saada parimaks geneeriliste ja käsimüügiravimite tootjaks, et toetada inimeste igapäevaseid tervishoiuvajadusi.