Meie pühendumus

Meie roll kohusetundliku maksumaksjana
Rahvusvahelise ravimifirmana oleme teadlikud nii oma sotsiaalsest ja majanduslikust mõjust kui ka meie ärilistest ja sotsiaalsetest kohustustest riikide ja kogukondade eest, kes kuuluvad meie tegevuspiirkonda, sealhulgas meie rollist vastutustundliku maksumaksjana, kes maksab ausalt makse oma tegevuspiirkonda kuuluvates riikides. Nende hulka kuuluvad äritulu maksud, kohaliku ettevõtte maksud, kinnisvaramaksud ja mitmed palgamaksud, käibemaksud, müügimaksud, aktsiisi ja tollimaksud. Lugege lisateavet Zentiva maksupoliitika kohta.

HSE poliitika
Zentiva püüdleb tulevastele põlvkondadele positiivse pärandi jätmisele, töötades samal ajal pidevalt kvaliteetse ja taskukohase tervishoiu tagamisega praegustele põlvkondadele. Me vastutame keskkonna eest ja ka oma töötajate ning muude kaasatud osapoolte eest. Seetõttu me lõime järgmise HSE poliitika ja järgime seda.

Võtke sõna
Zentiva julgustab oma inimestel ja Zentivaga suhtlevatel partneritel võtta sõna igasuguse tegeliku või kahtlustatava väärkäitumise ja vastavuse küsimuse korral. Kogu siintoodud teave, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, otse tuvastatud või tuvastatavalt avaldajalt või anonüümsest allikast kogutud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja vastavalt meie privaatsuspoliitikale, mis on kättesaadav aadressil zentiva.com/gdpr/privacy-notice. Zentiva on pühendunud rikkumisest teatajate kaitsmisele kättemaksu eest.

Võtke ühendust siinse sõnavõtuliiniga ja saatke anonüümne kiri aadressil:

Zentiva Group, a.s.
Head of Compliance
U Kabelovny 529/16, Praha 10
Czech Republic