Karjäärid @Zentiva

Meie jaoks on Zentiva hea koht kus töötada. Kas olete kunagi mõelnud selle peale, kui mitu tundi päevas veedate oma töökohal? Miks mitte muuta see suurepäraseks kogemuseks? Meie soovime, et naudiksite mida teete, igal hetkel oma professionaalses elus. Zentiva on põneval arenguteekonnal ja see toob meie inimestele uusi võimalusi. Aitame teil avastata oma andeid ja kasutada ära potentsiaali. Töötame ühiselt oma ambitsiooniga tagada vaba juurdepääs ravimitele, millest inimesed sõltuvad iga päev. Me teame, et saame midagi muuta, kui teeme koostööd võidumeeskonnana.

Talentide turg

Me püüdleme Zentivas selle poole, et suunata õiged talendid õigel ajal õigesse kohta. Soovime teie andeid oma tootlikkuses ära kasutada.
Kuna meil on annete ja karjääri arendamise seisukohalt avatud kultuur, tähendab meie juhtimine pidevat dialoogi töötaja, juhi ja inimeste partneri vahel.
Vabad töökohad on talentide turul läbipaistvad. Soovime, et meie sisemine meeskond mõtleks oma karjääri peale ja jagaks meiega mõtteid. Soovime meelitada teid meiega liituma!

Kuidas meiega liituda

Olete uue elu alustamisest vaid ühe kliki kaugusel! Kas olete veendunud, et Zentiva on see koht, kus soovite olla? Kas teie ambitsioonid on meiega samad? Kas soovite nautida seda, mida te teete ja olete leidnud oma ootustele vastava rolli?
Meie valime oma tulevasi meeskonnaliikmeid ambitsiooni ja kvalifikatsiooni põhjal, olenemata sellest, mis elu- või karjäärietapis te parasjagu olete, mis võimed teil on, kust te tulete, mis uskumusi järgite või millise soo esindaja olete.


Tutvuge Zentivaga

Mida me pakume

Meie ülesanne

Meie Zentivas töötame ühiselt oma ambitsiooniga tagada vaba juurdepääs ravimitele, millest inimesed sõltuvad iga päev. Me teame, et saame midagi muuta, kui teeme koostööd võidumeeskonnana.

Meie väärtused

Meil on supervõimed, mis juhivad meid iga päev. Me oleme kiired, paindlikud, ühendatud, loovad, kaasavad ja vastutustundlikud ja teame, et kui rakendame neid supervõimeid igasse tegevusse, suudame midagi muuta.

Isiklik areng

Aitame teil avastata oma andeid ja kasutada ära potentsiaali. Meie talendihaldusprotsess võimaldab oma nägemuste, võimete ja enda arengualase pühendumuse pidevat väljendamist. Zentiva Academy, mida me juhime koostöös Courseraga, toetab otseselt teie õppimist ja arengukogemust.

Hüvitised ja kasud

Me tagame ausa ja konkurentsivõimelise töötasu kogu oma ettevõttes. Lisaks pakume suurt hulka kasusid ja mõnda ettevõtteülest tervise ja heaolu programmi. Keskendume nende inimeste tasustamisele ja tunnustamisele, kes panustavad kõige rohkem liikumisse #HelpZentivaWin.

Meie kultuur

Kui tahaksime rõhutada ühte asja paljudest, on see meie meeskonna pühendumus. Meie kirg inimeste, partnerite ja planeedi eest hoolitsemise vastu teeb meist suurepärase meeskonna. Zentivas panustavad kõik paremasse tulevikku ideede jagamise ja arvamuse avaldamisega. Me mõõdame pühendumust regulaarselt ja oleme uhked selle üle, et rohkem kui 90% meie inimestest võtavad aktiivselt osa regulaarsest uuringust Südameasi.

Paindlikkus töökohas

Saime COVID-19 vastu võitlemisel oma õppetunnid. Pidime ettevõttena kohanduma ja meeskonnana leidma uusi viise omavahel töötamiseks ja koostöö tegemiseks. See kriis muutis meid veelgi tugevamaks ja pöörasime selle oma kasuks. Praegu järgneme meie talentidele ja oleme üksteisega ühenduses, võimaldades võimalikult palju paindlikkust meie töös.

Mitmekülgsus ja kaasamine

Zentivas oleme me ise.
Igaüks meist rakendab meie ainulaadseid andeid, mis keskenduvad ühisele eesmärgile – tagada vaba juurdepääs kvaliteetsetele taskukohastele ravimitele inimestele, kes nendest igapäevaselt sõltuvad. Kes me oleme, mida me teame ja kuidas me käitume, on see, mis tõstab meid teiste seast esile – tugevale vundamendile toetuv täiendav töötamise viis. Kuna me usume, et tervishoid peab olema õigus, mitte privileeg, toetame ja kaasame kõiki samal ajal. Kaasatus ei ole mitte ainult meie supervõime, vaid see on meie mõtteis, meie südameasi ja meie kätes! 

Elukogemus.

Zentivas töötavad neli põlvkonda inimesi sama kirega meie eesmärgi nimel. Me tervitame noorte inimeste värsket vaatenurka ja samal ajal ehitame üles oma edu nende abiga, kellel on palju elukogemusi.

Võimed.

Me koondame erinevate kognitiivsete, sotsiaa-emotsionaalsete ja füüsiliste võimetega inimesi koos töötama. Me usume, et igapäevaste kogemuste jagamine võib tuua kaasa elumuutvaid erinevusi.

Kultuuridevaheline elu.

Zentivaga on liitunud inimesi 50 eri rahvusest ja erineva eetlise taustaga. Olenemata geograafilistest piiridest ja kultuurilistest erinevustest me õpime üksteiselt ja tugevdame oma edu, kaasates eri maailmade häid omadusi.

Uskumustele avatud.

Me proovime üksteist mõista ja soovime teada, kuidas uskumused mõjutavad inimeste eluvalikuid. Seetõttu kohtleme kõiki erinevate religioossete ja filosoofiliste uskumustega inimesi ühtemoodi.

Sugu.

Meie julgustame oma ettevõttes inimesi olema nemad ise, olenevalt sellest, keda nad armastavad. Meie soovime, et meie meeskonnas oleks tasakaalukalt kõigi sugude esindajaid kogu LGBTQI+ kogukonnast, kuna me teame, et see viib meie supervõimed ellu.

Kõikjalt.

Meie ootame Zentivasse erineva haridustasemega ja erinevatest valdkondadest pärit inimesi. Me usaldame oma teadlaste, reklaami ja tööstusliku ala kaastöötajate ja meie asjatundjate tuge.

Lisateavet meie mitmekülgsuse ja kaasamise poliitika kohta leiate siit.

Zentivas oleme uhked...

... oma juurte üle, mis ulatuvad 530 aasta tagusesse aega, väikese ettevõtteni Black Eagle Pharmacy, mis aitas Praha elanikke. See pärand ei tugevda ainult meie otsust püsida kliendikesksena, vaid see juhib ka meie prioriteetide seadmist, et tagada jätkusuutlik tervishoid ja heas seisundis ettevõte tulevastele põlvkondadele.

... soolise mitmekesisuse üle, kuna see viib ellu meie supervõimeid. 54% kogu meie tööjõust on naised, kui vaadata juhtkonna meeskonda, on võimsate naiste osakaal 45%, tippjuhtide seas 39% ja nooremjuhtide seas 43%. Kasumit teenivates funktsioonides töötab võimsaid naisi 42% ja teaduses, tehnoloogias ja tehnikas töötab 49%. Tasakaalustatud tööjõud on meie eesmärk.

... et me maksame ausat ja võrdset töötasu. Naiste palgad on meestest 1,5% madalamad. Selle vahe põhjus tuvastati erinevuste analüüsimisel, tööpere, ettevõtte ametikoha, ametikoha rühma, töötaja vanuse, asukoha ja karjäärietapi põhjal. Seda analüüsi tehakse igal aastal.

... et meie meeskond koosneb nelja põlvkonna inimestest, kellel on erinevat vaated, mis täiustavad üksteist. Kuigi üle kahe kolmandiku meie meeskonnast on vahemikus 30 kuni 50 aastat, on ülejäänud võrdselt jaotatud alla 30-aastaste noorte põlvkonna ja üle 50-aastaste kogenud meeskonnaliikmete vahel.

... et meie meeskond koosneb talentidest, kes on pärit 51 rahvusest, meie peakontor ühendab inimesi 28 rahvusest. Meie peamised kolm rahvust on tšehhi (40% kogu tööjõust, 38% juhival kohal), rumeenia (25% kogu tööjõust, 18% juhtival kohal) ja poola (9% kogu tööjõust, 8% juhtival kohal).

... et meie uhiuus Zentiva Academy kujundab ümber lähenemist õppimisele ja arengule. Siiani oleme investeerinud 22 koolitustundi ja 80 eurot töötaja kohta ja meie uus lähenemine kiirendab seda õiges suunas.

... et vaatamata suurtele omandamistele möödunud aastal, on meie kogukäive 14 protsendiga ikkagi alla valdkonna võrdlusalusest (sh 7,6% vabatahtlik käive). Peamine lahkumise põhjus oli isiklik ja karjäärisammud väljaspool Zentivat, mida meie talendid tegid oma arengu täiendamiseks.

... et me täidame tööd tehes „Vision Zero“ eesmärgi ja seame ohutuse kõige olulisemale kohale. Tänu sellele saame olla uhked, et 2020. aastal meil ei olnud ühtegi surmaga lõppevat õnnetust ja tööajakaotusega vigastuste sageduse määr oli töötajate puhul 2,03 ja töövõtjate puhul null. Hiljuti tähistasime 10 aasta täitumist ilma ühegi tööõnnetuseta meie T&A keskuses. Jätkame „Vision Zero“ eesmärgi täitmist.

... et vaatamata COVID-i kriisile kasvas meie ettevõtte töötajate arv kahekordseks viimase kolme aasta jooksul. Möödunud aastal palkasime 1814 inimest, kus 39% on täidetud ettevõttesisese meeskonna liikmete poolt.

... et meie inimesed usaldavad, et kohtleme neid ausalt ja austusväärselt. Meil on hea koostöö ametiühingute esindajatega ja töönõukogu organisatsioonidega, mis katab 63% meie rahvastikust. Me võtame koos vastu väljakutseid ja võimalusi, et #HelpZentivaWin.

... et meie vabatahtlike algatus #WeHelpOthers viidi ellu meie meeskondade suure kaasatuse põhjal Zentiva ulatuses. 2020. aastal panustasime üle 67 000 EUR teiste aitamiseks, samal ajal annetasime ja tegime usaldusväärsete partneritega koostööd kokku 720 000 EUR väärtuses.

... et Tšehhi ülikoolide tudengid ja vilistlased valisid meid juba kuuendat aastat järjest parimaks tööandjaks meie kodumaal, Tšehhis, ravimite ja tervishoiu valdkonnas.

... et meie inimesed innustavad üksteist oma kirglikkuse ja tugeva koostöö ja ettevõtluse tunnetusega. Meie kaasatuse mõõtmiseks viime igal aastal kogu organsisatsioonis läbi uuringu, mille hiljutine osalusprotsent oli 91,3% töötajatest ja väga suur kaasatusindeks 81%, mis teeb meid väga uhkeks.