Meie kohustused

ME PÜHENDUMUS

Meie missioon

Zentiva on juhtiv kvaliteetsete, taskukohaste retseptiravimite ja kaubamärkide arendaja ja tarnija. Zentiva kasvades saab rohkem inimesi vajalikke ravimeid. Meie ettevõte on rajatud usaldusele ja vastutusele patsientide ees kõiges, mida me teeme.

Meie eetilised põhimõtted

Zentiva väärtuste ja käitumiste raamistiku moodustavad 6 jagatavat SuperpowerZ-d, mida me oma meeskonnalt eeldame ja mille põhjal ehitame üles hästitoimva ettevõtte, mille üle me kõik võime uhked olla. Meie meeskond on täielikult koolitatud meie ettevõtte eetikakoodeksi põhjal, mida toetab meie ettevõtte nõutelevastavuse programm ja probleemidest rääkimise kultuur.  Jagame oma eetikakoodeksit kõigi oma äripartneritega. Lugege lisateavet meie dokumendist Eetikakoodeks.

Mitmekesisus ja kaasamine

Igaüks meist on ainulaadne, erinev, kuid ühendatud meie ühise missiooniga aidata inimestel elada hästi tänu kvaliteetsetele, taskukohastele retseptiravimitele ja kaubamärkidele, mida me välja töötame ja pakume. Zentivas usume, et meie mitmekesisus on suurepärase energia ja tugevuse allikas ning kõik peaksid tundma end teretulnuna, ei tohi oma individuaalsust kaotada ning panustama oma suutlikkuse piires. Tutvuge lähemalt meie pühendumusega mitmekesisusele, kaasamisele, võrdsusele ja kuuluvusele: Mitmekesisus ja kaasamine

Inimõigused ja tänapäevase orjapidamise vastane võitlus

Zentiva, sealhulgas kõik tema töötajad, juhatuse liikmed, tütar- ja sidusettevõtted, austavad ning toetavad inimõiguste kaitset kogu oma äritegevuses, mis ahelas allapoole laieneb meie partnerite tegevustele ja tavadele ning ülespoole meie tarneahela ja hankevõrgustiku kaudu inimõiguste ülddeklaratsioonile vastavalt. Lugege lisateavet meie pühendumuse kohta Inimõigused ja tänapäevase orjapidamise vastane võitlus

Inimõigused ja tänapäevase orjapidamise vastane võitlus

Zentiva järgib kogu oma äritegevuses täielikult kohaldatavaid seadusi ja eeskirju ning tegevused on kooskõlas meie eetikakoodeksiga. Meil on nulltolerants korruptsiooni suhtes suhtluses ja äritehingutes. Kõik meie meeskonnad peavad teada andma võimalikust huvide konfliktist, et neid saaks läbi vaadata meie vastavuskomitee. Lisateabe saamiseks lugege dokumenti Altkäemaksu andmise vastu võitlemise poliitika.

Nõuetekohane hoolsus

Zentiva töötab ainult kolmandate osapooltega, kes on kvalifitseeritud, mainekad ja vastavad täielikult meie väärtustele ja põhimõtetele. Zentiva nõuetekohase hoolsuse toimingud tagavad, et asjakohane teave vaadatakse läbi ja võetakse nõuetekohaselt arvesse kolmandate osapoolte kaasamisel, valimisel ja hindamisel, mis on seotud ka meie vastutustundliku hankimise programmiga.

HSE Poliitikat

Zentiva püüab jätta positiivse pärandi järeltulevatele põlvkondadele, töötades pidevalt selle nimel, et pakkuda praegustele põlvkondadele kvaliteetset ja taskukohast tervishoiuteenust. Vastutame nii keskkonna kui ka oma töötajate ning teiste kaasatud sidusrühmade eest. Seetõttu kinnitame, et järgime igapäevaselt järgmist HSE poliitikat.

Anna rikkumisest teada

Kogu selles sisalduv teave, sealhulgas, kuid mitte ainult, isikuandmed, mis on kogutud otse tuvastatud või tuvastatavalt teatajalt või anonüümsetest allikatest, on konfidentsiaalne ja kooskõlas meie privaatsuseeskirjadega, mis on saadaval aadressil https://www.zentiva.ee/gdpr/privacy-notice.

Pöörduge teavitamisosakonna poole siin või saatke anonüümne kiri aadressil.

Zentiva Group, a.s.,
Head of Compliance;
U Kabelovny 529/16,
Prague 10 – Czech Republic