ZENTIVA VIHJELIIN

Zentiva vihjeliin (edaspidi platvorm) on ettevõtteväline anonüümne platvorm, mida tehniliselt haldab FaceUp Technology s.r.o. pilvelahenduse kaudu.

Platvorm loodi, et teavitada tegelikest või võimalikest seaduste, Zentiva eetikakoodeksi, sise-eeskirjade ja eetikapõhimõtete rikkumistest, tõstatada nõuetele vastavusega seotud probleeme ja küsimusi ning võtta kasutusele vajalikke meetmeid võimaliku või tegeliku riski maandamiseks ning äriühingu ja üksikisikute kaitsmiseks.

See ei ole hädaabiteenus. Ärge kasutage platvormi, et teatada sündmustest, mis kujutavad endast vahetut ohtu elule, varale või keskkonnale.

Platvormiga seotud tegevus, sealhulgas konkreetse vihje uurimine, toimub ettevõttes ning sellega tegeleb vastavusosakond kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja ettevõttesiseste protsessidega.

Allpool toodud lingi järgimisel suunatakse teid platvormile, kus asub teavitusvorm.

Teavitusvorm on seadistatud vaikimisi anonüümseks. See tähendab, et teie isikut ei avaldata (nt IP-aadressi kaudu).

Vastavusosakond võib teie nime teada saada ainult juhul, kui otsustate aktiivselt seda teavet meiega jagada, muutes platvormi eelmääratud anonüümset režiimi ja lisades oma nime.

Samal ajal säilitatakse kõik asjakohase vihje andmed pilvelahenduse kaudu, millele on juurdepääs ainult peakontori vastavusosakonna kindlatel töötajatel.

Teavet, mida otsustate meiega jagada, töödeldakse edasi konfidentsiaalselt.

Teile ei maksta kätte selle eest, et teatate heauskselt asjaoludest, mida peate rikkumiseks. Kättemaksmine on rangelt keelatud.

Julgus teavitada on ettevõttesiseselt ja -väliselt usalduse loomise alus.

Teatud juhtudel võidakse meilt nõuda, et teavitaksime vihje uurimise tulemustest ametiasutusi, näiteks kriminaal uurimisasutusi.

Lisateavet võib leida kehtivast eetikakoodeksist, tarnijate tegevusjuhendist, asjakohastest õigusaktidest ja probleemidest teavitamise põhimõtetest.

Teavitusvormi kasutamine

Teavitusvorm on kasutajasõbralik, peate üksnes valima probleemse valdkonna. Kui probleemseid valdkondi on mitu või on tegu valdkonnaga, mida rippmenüüs ei ole, võite lihtsalt kasutada välja „Muu“.

Võite meiega jagada kõiki seotud üksikasju ja laadida üles kõik seotud dokumendid. Eelistame, et esitate meile probleemi kõik võimalikud üksikasjad:

  • sisu ja ulatus;
  • kuupäev;
  • aeg või ajavahemik;
  • koht;
  • miks ja kuidas rikkumine teie arvates toimus;
  • asjaga seotud isikud – tunnistajad;
  • kas keegi Zentivast on probleemist teadlik ja võib anda lisateavet;
  • kuidas teie probleemist teada saite;
  • kas probleem lahendati juba kellegi teise osalusel;
  • igasugune muu teave, mis võiks uurimise seisukohalt väärtuslik olla.

Kirjutamise asemel võite kasutada ka kõneposti. Kui otsustate seda teha, siis olge teadlik, et teie häält moonutatakse.

Kui olete lisanud teavitusvormi kõik üksikasjad (kirjalikult või kõneposti kaudu), antakse teile kordumatu kood – teatevõti. Kirjutage oma teatevõti üles ja hoidke seda kindlas kohas. Kasutage oma teatevõtit, et vaadata teate tagasisidet või lisaküsimusi. Kui teatevõtme kaotate, peate uue teatevõtme saamiseks vormi uuesti täitma. Sellisel juhul andke meile tekstiväljal teada, et tegu on juba tehtud vihje järelkäsitlusega (te ei pea kõiki üksikasju uuesti sisestama, aga andke meile veidi teavet juba tehtud vihje teema kohta).

Oleme kohustatud andma teile vihje kättesaamise kinnituse ja sellega seotud tagasiside. Selle teabe leiate ainult platvormilt, kasutades oma teatevõtit.

Kui soovite, et teid teavitataks automaatselt kõigist teie vihjega seotud muudatustest, võite sisestada vastavale väljale (mitte tekstiväljale) e-posti aadressi. Seda e-posti aadressi ei jagata Zentivaga ja seda kasutatakse ainult platvormilt meeldetuletuste saatmiseks juhul, kui midagi muutub. Niisugune meeldetuletus saadetakse aadressilt NNTB <info@nntb.cz>.

LINK