Sanofi uudised

Nobeli preemia laureaat andis Tšehhi üliõpilastele üle auhinna uurimistegevuse eest vähi ja ravimite koostoimete valdkonnas

Nobeli keemiaauhinna laureaat Jean-Marie Lehn andis 22. juunil üle Sanofi farmaatsiaauhinna Tšehhi magistriõppe üliõpilastele kolme vähki, ravimite koostoimeid ja prekliinilist ravimiarendust käsitleva teadusliku uurimistöö eest.

Võitjaks tulnud tudengid, kes pälvisid lisaks tunnustusavaldusele 100 000 Tšehhi krooni, mis läheb nende vahel jagamisele, ja stipendiumid internatuuriks mainekas Prantsusmaa laboris, olid Hradec Králové ülikooli farmaatsiateaduskonnast, Olomoucis asuvast Palacký ülikooli meditsiiniteaduskonnast ja makromolekulaarkeemia instituudist

Sanofi kontsern korraldab andekate farmaatsiatudengite konkurssi alates 2009. aastast koostöös Prahas asuva Prantsuse saatkonnaga.

“Sanofi kontsern investeerib aastas umbes 700 miljonit krooni teadus- ja arendustegevusse Tšehhis ning osa neist vahenditest läheb ülikoolide uurimistegevusse,“ selgitas Sanofi kontserni pressiesindaja Tšehhis Filip Hrubý, lisades, et igal aastal antakse kahe parima teadustöö autorile stipendium internatuuriks tipptasemel Prantsuse laboris. Lisaks annab Sanofi igal aastal välja 100 000 krooni suuruse auhinna, mis läheb jagamisele kolme parima vahel.

&ldquoÜliõpilaste huvi konkursi vastu on pidevalt kasvanud ja sama võib öelda ka esitatud tööde kvaliteedi kohta,“ märkis Prahas asuva Prantsuse saatkonna teadus- ja kõrgharidusatašee Rachid Makhloufi, kes on ühtlasi ekspertidest koosneva žürii üks liikmeid. Auhinna andis üle teadlane ja professor Jean-Marie Lehn, kes pälvis 1987. aastal koos kahe kolleegiga Nobeli preemia sünteetiliste makrotsükliliste molekulide avastamise eest, mida iseloomustavad struktuurispetsiifilised vastastikmõjud suure spetsiifilisusega seondumisel ioonide ja molekulidega.

Sel aastal pakkus žüriile erilist huvi Tšehhi teaduste akadeemia makromolekulaarkeemia instituudi üliõpilase Eva Koziolová uurimistöö. Ta analüüsis oma töös võimalusi kasvajate ravimiseks ilma kõrvaltoimeteta. Teisele kohale tuli Hradec Králové ülikooli farmaatsiateaduskonna tudeng Tomáš Smutný, kes on viimastel aastatel uurinud ensüüme, mis soodustavad tugevasti ravimite metabolismi ja põhjustavad seega hulgaliselt ravimite koostoimeid.

“Auhinna saamine aitab kahtlemata kaasa tuntuse saavutamisele laiemates teadusringkondades. Auhind kätkeb ka stipendiumi internatuuriks ühes Prantsusmaa teaduslaboris. Soovin väga sõlmida viljakaid koostöösidemeid teadustöö alal ja süvendada oma teadmisi molekulaarse farmakokineetika kohta,“ märkis Smutný, lisades, et auhinna pälvimine oli tema jaoks suur au ja seda iseäranis karmi konkurentsi tõttu.

Eelöelduga oli nõus ka kolmandale kohale tulnud Kristýna Krasulová Olomoucis asuvast Palacký ülikoolist. „Konkurents oli väga tihe. Kuid seda suurem oli rõõm auhinna saamise üle.“ „Võimalus esitleda oma teadustöö tulemusi inglise keeles ja ekspertidest koosneva žürii ees oli hindamatu kogemus,“ märkis ta. Tšehhi Vabariigi Prantsuse saatkonna teadusauhindade üleandmise tseremoonia toimus saatkonnale kuuluvas Buquoy lossis ning kohal oli ka Prantsusmaa suursaadik Tšehhi Vabariigis tema ekstsellents Jean-Pierre Asvazadourian.

Sanofi farmaatsiaauhinnad 2016

Koht Nimi Õppeasutus Teadustöö pealkiri
1. Eva KOZIOLOVÁ Tšehhi teaduste akadeemia makromolekulaarkeemia instituut ‘Väga resistentsete soliidtuumorite ravis tõhusate ravimite polümeerkonjugaatide väljatöötamine’
2. Tomáš SMUTNÝ Praha Charles'i ülikooli farmaatsiateaduskond Hradec Královés ‘Uued in vitro maksamudelid prekliinilise ravimiarendus jaoks’
3. Kristýna KRASULOVÁ Palacký ülikooli Olomoucis asuv meditsiiniteaduskond ‘Kliiniliselt kasutatud ravimite ja tsütokroom P450 enantiospetsiifilised koostoimed’

Uuendatud: 7 veebruar 2017